We in Hydro Geo don't worry of the future, our challenge is now!

معرفی گروه سیستم‌های اطلاعات مکانی بخش پژوهش و نوآوری شرکت آبنگار پیمایش

edited November 2013 in GIS
.این گروه متشکل از بهترین فارغ‌التحصیلان کارشناسی ارشد سیستم‌های اطلاعات مکانی دانشگاه تهران می‌باشد که هرکدام دارای تجربه‌های مفیدی در زمینه‌های مختلف مرتبط با این گرایش هستند.

سیستم های اطلاعات مکانی در دهه های گذشته در حوزه های مختلف مورد استفاده قرار گرفته اند و کارایی خود را در کاهش هزینه ها،‌بهینه سازی فرآیند ها،‌بازاریابی و ... به اثبات رسانیده اند. راهکارهای GIS شامل موارد زیر می باشد: 

توسعه پایگاه های داده مکانی 

تحلیل مکانی 

توسعه برنامه های کاربردی با قابلیت ثبت و تحلیل اطلاعات مکانی 

توسعه وبسایت و پرتال با قابلیت ثبت و تحلیل اطلاعات مکانی  

نقشه سازی 

برداشت،‌تصحیح و تحلیل داده  


Comments

 • edited November 2013

  نتیجه استفاده از سیستم های اطلاعات مکانی،‌دستیابی به راهکارهای جدید در حل چالش هاست که اطلاعات مکان-مبنا را با درک و طراحی انسان از محیط پیرامون، تلفیق می‌نماید. این فرآیند به صورت کلی شامل مراحل زیر است:‌

  اندازه گیری عوارض بر روی زمین 

  سازماندهی داده های مکانی و توصیفی  

  کنترل کیفیت  

  تجزیه و تحلیل مکانی  

  نمایش نتایج در قالب نقشه،‌نمودار و جداول 


Sign In or Register to comment.