We in Hydro Geo don't worry of the future, our challenge is now!

ROV خلبانی :ROV دوره‌های آموزشی

edited September 2013 in Trainings / Courses

این دوره یک دوره فشرده سه هفته‌ای بوده و برای افرادی مناسب است که اطلاعات پیش‌زمینه الکترونیک دارند. در این دوره افراد می‌توانند یکی از ROVهای ما را خلبانی کرده و تجربه کاری مشابه با پروژه واقعی را کسب کنند. این تجربه دقیقاً مشابه همان تجربیاتی است که شما در اوایل شغل خود خواهید دید. در این دوره خواهید آموخت که چگونه یک ROV را برای پروژه آماده کنید، چگونه فرم گزارشات غواصی را ایجاد کنید و چگونه با استفاده از سونار ROV را ناوبری نمایید. با این تجربیات، شما تبدیل به یک درارایی ارزنده برای تیم ROV می‌شوید. پس از این دوره، شما قادر خواهید بود از عهده هر نوع پروژه ROV بر‌آیید.   

Sign In or Register to comment.