We in Hydro Geo don't worry of the future, our challenge is now!

Caris :دوره‌های آموزشی نرم افزار

edited September 2013 in Trainings / Courses

Caris چیست؟

Caris HIPS & SIPS یک نرم‌افزار جامع برای پردازش داده‌های سونار و ژرفاسنجی است.با این نرم‌افزار می‌توان بصورت همزمان داده‌های مالتی‌بیم، طنین بستر، ساید اسکن سونار، لایدار و دستگاه‌های عمق‌یاب تک‌بیم را پردازش نمود. با وجود بیش از ۴۰ نوع فرمت استاندارد در این صنعت، Caris می‌تواند هر جریان کاری را براحتی ترکیب کند و با فیلترها و الگوریتم‌هایی که کارایی‌شان نیز به اثبات رسیده است می‌تواند در انجام پردازش داده‌های حجیم متخصیصن این امر را یاری نماید.

آخرین تکنولوژی مصورسازی سه‌بعدی در این نرم‌افزار گنجانده شده که فرآیند‌های پردازش، تجزیه و تحلیل داده‌های هیدروگرافی و اقیانوس‌شناسی یا هر شاخه دریایی را بطور موثری انجام می‌دهد. HIPS & SIPS، اکنون از سیستم‌های عامل‌های ۶۴ بیتی نیز پشتیبانی می‌کند و این امر پردازش داده‌های سونار را حتی سریعتر از گذشته کرده است. این پیشرفت شگرف باعث شده تا مدت زمان انجام پروژه‌ها به شدت کاهش یابد. در صنعت دریایی زمان بسیار ارزشمند است.

Sign In or Register to comment.