We in Hydro Geo don't worry of the future, our challenge is now!

دوره‌های آموزشی نرم افزار: اتوکد برای هیدروگرافی

edited September 2013 in Trainings / Courses

توانایی استفاده از نرم‌افزار اتوکد، اساسی‌ترین مهارتی است که هر نقشه‌بردار هیدروگرافی باید داشته باشد. این دوره برای فارغ التحصیلان رشته‌ی نقشه‌برداری در صورتیکه مهارتهای کافی را هنوز کسب نکرده اند اکیداً توصیه می‌شود. همچنین، مدیران و مهندسان پروژه‌های نصب فراساحلی و یا نمایندگان کارفرمایان نفتی نیز می‌توانند از این دوره بهره‌مند ‌شوند.

Sign In or Register to comment.