We in Hydro Geo don't worry of the future, our challenge is now!

PDS2000 :دوره‌های آموزشی نرم‌افزار

edited September 2013 in Trainings / Courses

PDS2000 چیست؟

این نرم‌افزار برای جمع‌آوری و آنالیز داده‌های مالتی‌بیم اکوساندر طراحی شده است. PDS2000 در سرتاسر مراحل ورود و خروج داده‌ها شما را راهنمایی می‌کند و به شما کمک می‌کند تا نتایجی (نقشه‌هایی) تولید کنید که از استانداردهای موجود در درنیا فراتر باشد.

این نرم‌افزار به شما اجازه می‌دهد تا کیفیت داده‌های خود را در همان لحظه ورود به سیستم کنترل نمایید و از آنجاییکه داده‌های شما بصورت لحظه‌ای پردازش می‌شوند، نتایج نقشه‌برداری شما به محض اتمام فرآیند جمع‌آوری قابل تفسیر است! گذشته از آن، شما حتی می‌توانید با ویرایشگر 3D Multibeam تنظیمات ریز را نیز بصورت آنی به آن اعمال نمایید.

Sign In or Register to comment.