We in Hydro Geo don't worry of the future, our challenge is now!

به همراه تمام ماژولها HyPack دوره‌های آموزشی نرم‌افزار: نرم افزار

edited September 2013 in Trainings / Courses

HyPack چیست؟ 

HyPack یکی از پر استفاده‌ترین نرم‌افزارهای هیدروگرافی در سراسر دنیا می‌باشد که بیش از ۴۰۰۰ کاربر دارد. این نرم‌افزار به کاربر کلیه ابزارهای لازم برای طراحی نقشه‌برداری، جمع آوری داده‌ها، پردازش آنها، تصحیحات آنها و تولید محصول (نقشه) نهایی را در اختیار می‌گذارد.


شما چه مشغول جمع آوری داده‌های هیدروگرافی باشید و یا مشغول تعیین موقعیت کشتی خود در یک پروژه مهندسی باشید، HyPack ابزارهای مناسب برای انجام کارهای شما را دارا می‌باشد. از یک کشتی کوچک با GPS و Single Beam Echosounder گرفته تا کشتی‌های بزرگ با شبکه‌ای از سنسورها و سیستم‌های مختلف، HyPack توانایی لازم برای کامل کردن پروژه را برای نقشه‌بردارتان فراهم می‌آورد.

Sign In or Register to comment.