We in Hydro Geo don't worry of the future, our challenge is now!

سیستم جدید تعیین موقعیت سطحی و زیر سطحی

edited September 2013 in Offshore Surveying

سرویس تعیین موقعیت با طعم هلو

 در راستای اهداف عالی شرکت مشاورین آبنگار پیمایش و ارائه ی روشها و استانداردهای جدید انجام پروژه ها مفتخریم که برای اولین بار در ایران قادر به ارائه ی سرویس های تعیین موقعیت سطحی و زیر سطحی با روشی کاملا متفاوت و استانداردهای جدید هستیم. این سرویس دارای ویژگی های منحصر بفردی است که برای اولین بار در ایران بر پایه توانمندی های زیرشاخه های دیگر آبنگار پیمایش بدست آمده است تا طعم سادگی و آسودگی را برای مدیران پروژه ها به ارمغان آورد.

● تجهیز و بر چیدن رایگان تجهیزات نقشه برداری در کمتر از ۲ ساعت

● ارتباط مستقیم با تیم پروژه مستقر بر روی شناور بصورت آنلاین توسط نرم افزار PWPF

● قابلیت مشاهده ی وضعیت پروژه توسط مدیر پروژه از طریق اینترنت 

● قابلیت دسترسی به تمامی گزارشات و اطلاعات پروژه از طریق پرتال متعلق به پروژه در هر ساعت از شبانه روز

● قابلیت مشاهده ی تصویر صفحه ی نمایش پروژه ی بصورت آنلاین از تمام نقاط ایران

● رعایت کامل استانداردهای کیفیت بر مبنای قوانین ایزو ۹۰۰۱

● رعایت کامل استانداردهای ایمنی و بهداشت شغلی بر مبنای قوانین  HSEMS

● دسترسی به اینترنت بر روی تمامی شناورها

● سیستم قابل اعتماد با افزونگی ۱۰۰ درصد تجهیزات


Sign In or Register to comment.