درباره ما

به دلیل اینکه پایگاه اینترنتی تخصصی برای خرید و فروش و اجاره تجهیزات نقشه برداری و هیدروگرافی در ایران به صورت اختصاصی وجود نداشته، شرکت آسمان آبی اقیانوس آبی بر آن شد تا این فرصت را برای همه نقشه برداران، شرکتهای نقشه برداری، کاربران تجهیزات نقشه برداری و هیدروگرافی طراحی کند.

این درگاه بازار الکترونیکی علاوه بر اینکه به شرکت آسمان آبی اقیانوس آبی اجازه معرفی محصولات خود را می دهد، فرصتی برای همه افراد و شرکتهایی که در این راستا در حال فعالیت هستند ایجاد کرده تا به صورت رایگان تجهیزات خود را برای فروش و اجاره ارائه کنند.

امید است که این درگاه مکانی برای دسترسی سریع همه فعالان این صنعت فراهم آورده و مکانی برای چانه زنی و ثبات قیمتهای تجهیزات این صنف فراهم آورد. پیشاپیش از دریافت نظرات شما برای بهینه سازی این درگاه تشکر مینماییم.

شرکت آسمان آبی اقیانوس آبی

زیرگروه شرکتهای زنجیره ای هیدروژئو